Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2012, Trường Mẫu giáo Thị trấn Phước Long ngày càng khẳng định thương hiệu tại Bạc Liêu và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu giáo Thị trấn Phước Long được được thực hiện đúng theo chương trình của Bộ giáo dục đề ra và tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.